Ugrás a tartalomra
Céget alapítana?
Vállaljuk az összes ügyintézést!


Érdekel
Bérszámfejtés
Figyeljük, hol tudna spórolni!


Érdekel
Könyvelés
Naprakész ismeretekkel


Érdekel

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

A családokat érintő adóalap-kedvezmények 2020.

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

A négy vagy több gyermeket nevel ő anyák kedvezményét (a továbbiakban NÉTAK) az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult magánszemély, minden más kedvezményt megelőző sorrendben.

A jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a minden jogosultsági hónapban megszerzett, a kedvezmény alapját képező jövedelemére.

A kedvezmény igénybe vehető már év közben az adóelőleg megállapítása során, vagy év végén az adóbevallás benyújtásakor.

1.1. Jogosultak köre

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának (a továbbiakban: nétak-os anya) az a nő minősül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

a) családi pótlékra jogosult, vagy
b) családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és az a) és b) pontban említett gyermekek száma a négy főt eléri.

Ha egy gyermek után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg, akkor ezt úgy kell tekinteni, mintha a családi pótlékra való jogosultság 12 évig fennállt, ezért ez a gyermek a b) pont alapján vehető figyelembe.

Például nétak-os anyának minősül az az anya, aki:

Nem tekinthető nétak-os anyának például

1.2 Jogosultság időtartalma

A NÉTAK azokra a hónapokra tekintettel vehet ő igénybe, amelyekben a jogosultság fennáll.

Az első jogosultsági hónap 2020 januárja.

A jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amelyben az édesanya először minősül nétak-os anyának.

Jogosultság kezdete:

Egy édesanya 3 gyermeket nevel. Amikor áprilisban megszüli a 4. gyermekét, akkor április 1-jével kezdődően nétak-os anyának minősül.

Megszűnik a jogosultság annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben az édesanya utoljára minősül nétak-os anyának.

Jogosultság megszűnése:

Például a szülők saját háztartásában nevelik a 3-6-9-12 éves gyermekeiket, majd elválnak májusban és az apához kerül a 6 éves gyermek. Ekkor az édesanya május 31-ig jogosult a kedvezményre.

Amennyiben a jogosultság nem a teljes adóévben áll fenn, akkor a kedvezményt csak a jogosultsági hónapokra tekintettel megszerzett jövedelemre lehet igénybe venni.

Például egy nétak-os anya megbízást köt május-július hónapra, amelyből 300 ezer forint jövedelme keletkezik. Májusban elválik a férjétől. Két gyermek nála marad, a 9 és a 12 éves az apánál. Ez azt jelenti, hogy az anya júniustól nem veheti igénybe a NÉTAK-ot.

Az édesanya májusra eső jövedelme a kedvezmény alapját képezi, a júniusi és a júliusi nem, azaz a hónapok arányában meg kell osztani a jövedelmet (1:2).

1.3. A kedvezmény alapja

A NÉTAK az alábbi jövedelmekre érvényesíthet ő :

- a bérnek min ő sül ő és más nem önálló tevékenységb ől származó jövedelemre, ilyennek minősül például:

- az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül

A felsoroltakon kívül más jövedelemre a NÉTAK nem érvényesíthető , így nem képezi annak alapját a bérbeadásból, vagy más magánszemélytől származó jövedelem.

Ha a magánszemély olyan tevékenységet végez, amely bevételei egy részére alkalmazhatja a kedvezményt, más részére viszont nem, akkor a NÉTAK alapját képező jövedelmet bevételarányosan kell kiszámítani.

Például egy édesanya díszgyertyákat készít. Egy vállalkozással megbízási szerződést köt 200 darab elkészítéséről 100 forint/db áron, ami 20 000 forint bevételt jelent. Az anya további 100 darab gyertyát készít, amit 150 forint/db-ért értékesít a piacon, azaz ebből 15 000 forint a bevétel. Mivel az összes költség 10 000 forint volt, így a jövedelem (20 000+15 000-10 000=) 25 000 forint.

Ezt a jövedelmet a bevételek arányában meg kell osztani:

NÉTAK alapját képezi 25 000/35 000*20 000=14 286 forint,
Adóköteles jövedelem 25 000/35 000*15 000=10 714 forint.

 

1.4. Átmeneti szabály

A NÉTAK első alkalommal a 2019. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható.

A kedvezmény munkaviszonyból származó jövedelem esetében

kifizetett bevétel adókötelezettségére alkalmazhatóak első alkalommal.

 

 

 

Letöltés

Vissza a tudnivalók listájához