Ugrás a tartalomra
Céget alapítana?
Vállaljuk az összes ügyintézést!


Érdekel
Bérszámfejtés
Figyeljük, hol tudna spórolni!


Érdekel
Könyvelés
Naprakész ismeretekkel


Érdekel

Cégkapu

Regisztráció

Hol lehet elindítani a Cégkapu-regisztrációt?

A regisztrációs felület többféle módon is elérhető:

Hogyan lehet bejelentkezni a cégkapu-regisztrációs felületre?

A felhasználók azonosítása a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) rendszerén keresztül történik. A belépéshez rendelkezni kell az alábbi regisztrációk valamelyikével:

A regisztráció menetét a http://ekozig.mo.hu/node/209 oldalról letölthető Cégkapu-regisztráció alkalmazás használata c. tájékoztató tartalmazza.

Szükség van-e formanyomtatvány telepítéséhez a regisztrációhoz?

A regisztrációhoz nem tartozik letölthető formanyomtatvány. A regisztráció online módon történik, az erre szolgáló felületen.

Milyen csatolandó iratok szükségesek a regisztrációhoz?

A teljesen online regisztrációhoz nincs szükség dokumentum csatolására (az adatokat a rendszer ellenőrzi az adott nyilvántartásokban).

Az űrlapos regisztrációhoz alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  1. A szervezet hatósági nyilvántartásban való szereplését igazoló okirat(ok);
  2. Képviseletet igazoló okirat(ok) (szükség szerint);
  3. Egyéb dokumentum(ok).

Részletes tájékoztató a csatolmányokról a http://ekozig.mo.hu/node/209 oldalról tölthető le.

Az űrlapon benyújtott regisztrációs kérelem milyen módon kerül feldolgozásra?

A sikeresen beküldött regisztrációs űrlap ellenőrzését és feldolgozását a Cégkapu ügyintéző oldali alkalmazásban végzik az erre jogosult ügyintézők.

Mely szervezeteknek kötelező a regisztráció?

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 14. §-a szerint a gazdálkodó szervezetek kötelesek bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség). A hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltatásokat szintén e törvény határozza meg.

Az E-ügyintézési törvény értelmében gazdálkodó szervezet:

„a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi székhelyű szervezet;”.

Kivételek a 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet (Vhr.) alapján:

a) Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el.

b) Egyéni vállalkozó az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési nyilvántartásba.

Fentiek értelmében az Egyéni vállalkozók nem jogosultak Cégkaput regisztrálni!

Kiváltja-e a Cégkapu-regisztráció a Nemzeti Adó- és Vámhivatal EGYKE (Egységes Képviseleti Adatlap - Bejelentés az állami adó- és vámhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez) nyomtatványát?

Nem.

Kiváltja-e a Cégkapu-regisztráció bármely más hatóság vagy hivatal meghatalmazással kapcsolatos űrlapjait?

A Cégkapu nem, de a Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) a gazdálkodó szervezetek tekintetében hitelesen tartalmazza a hivatalos elérhetőségi adatokat, továbbá az RNY a gazdálkodó szervezet szervezeti képviseletével összefüggésben tárolja az eseti és állandó meghatalmazásokat, valamint nyilvántartja a cégkapumegbízott személyét, és az adatokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek.

A gazdálkodó szervezeteknek az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket be kell­e jelenteni a Rendelkezési Nyilvántartásba?

Amennyiben a Cégkapu-regisztrációkor az Engedélyezem a leendő cégkapucím Rendelkezési Nyilvántartás rendszerbe történő bejelentését jelölőnégyzetből nem vette ki a pipát, akkor a bejelentés automatikusan megtörténik, nincs szükség külön bejelentésre.

Aki korábban a cégjegyzékbe bejelentett e-mail címet, annak is kell Cégkaput nyitnia? Az itt bejelentett e-mail cím átvezetésre kerül a cégjegyzékbe?

Igen, szükség van Cégkapu-regisztrációra, ugyanis a cégkapucím nem e-mail cím. A cégjegyzékből az email cím nem lesz átvezetve.

Külföldi személyek milyen módon tudják magukat azonosítani a Cégkapu-regisztrációhoz?

Jelenleg az azonosításhoz szerepelniük kell az Elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldiek személyi nyilvántartásában (3NYT). Ebben az esetben lehetőségük van az azonosításhoz Ügyfélkaput nyitni, vagy Részleges kódú telefonos azonosítót (RKTA) igényelni. (A későbbiek folyamán az eIDAS szerinti külföldi eszközzel is lehet majd azonosítani. A „rendelet célja, hogy a tagállamok által kínált, határokon átnyúló online szolgáltatások igénybevételéhez biztosítsa a biztonságos azonosítás és hitelesítés lehetőségét.”)

Fentiek vonatkozásában az E-ügyintézési törvény ide vonatkozó rendelkezései az irányadók (30. § (1), 31. § (2), 32. § (1), (2), 43. § (1), (2)).

Cégkapu-szolgáltatás

Mikor lesz elérhető a Cégkapu-szolgáltatás?

Az online, valamint űrlapos regisztráció már elvégezhető, ill. kezdeményezhető, a szolgáltatás indulásának tervezett időpontja 2017. december 1.

Melyik jogszabály szabályozza a Cégkapu működését?

A Cégkapu az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet (Vhr.) szerinti kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely.

A jogszabály a hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és az azon történő fogadást 2018. január 1-től teszi kötelezővé a gazdálkodó szervezetek számára.

Egy gazdálkodó szervezetnek hány Cégkapuja lehet?

Egy gazdálkodó szervezet egyetlen Cégkapuval rendelkezhet, és minden Cégkapunak egy fő cégkapumegbízottja lehet.

Ki és hol adminisztrálhatja a Cégkapu-szolgáltatást (ügyintézők felvitele, törlése stb.)

Az adott gazdálkodó szervezet nevében a Cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartásra jogosult cégkapu-ügyintézők regisztrációját a regisztrációkor megadott cégkapumegbízott tudja majd elvégezni az erre kialakított - várhatóan 2017. 12.01-től elérhető - Cégkapu adminisztrációs felületen, amely KAÜ-azonosítást követően lesz elérhető.

Figyelem! A fenti jogosultság megszűnésekor a cégkapumegbízottnak törölnie kell az érintett ügyintézőt a Cégkapu-adminisztrációs felületen.

Hány személy rendelhető hozzá a Cégkapuhoz?

A Cégkapuhoz több személyt is hozzá lehet rendelni a - várhatóan 2017. 12.01-től elérhető - Cégkapu adminisztrációs felületen. A felhasználók száma nincs maximalizálva.

Melyek azok a kommunikációs csatornák, amelyeket lehet, illetve kötelezően a Cégkapun keresztül kell használni?

A Cégkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek online tarthatják a kapcsolatot a hivatalokkal, valamint az egyén, elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel. Személyes ügyintézés nélkül küldhetnek és fogadhatnak dokumentumokat, ezen kersztül az ügyintézés gyorsabbá, és kényelmesebbé válik.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 14. §-a szerint a gazdálkodó szervezetek kötelesek bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségüket (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség). A hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltatásokat szintén e törvény határozza meg.

A Cégkapu az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. Rendelet szerinti kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely.

A Cégkapu szolgáltatásból küldött/fogadott üzeneteket a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatásra (továbbiakban BKSZ) vonatkozó szabályok alapján kézbesíti a szolgáltató.

Milyen típusú dokumentumok küldésére és fogadására alkalmas a Cégkapu?

A Cégkapuból kizárólag az ÁNYK-programmal előállított (.kr kiterjesztésű) fájlok tölthetők fel.

A Cégkapuba más intézmények, hivatalok Hivatali kapujából bármilyen típusú dokumentumok érkezhetnek.

Lesz-e lehetőség az ÁNYK-programból közvetlen cégkapus feltöltésre?

A Cégkapuból, mint szervezeti postafiókból, a dokumentumküldés az ÁNYK-programból közvetlenül is elérhető lesz, amennyiben az adott nyomtatvány készítője engedélyezi ezt a funkciót az űrlap tervezése során (a Perkapuhoz hasonlóan).

Lesz-e lehetőség a Cégkapu vonatkozásában gépi interfészes csatlakozásra?

Igen, a későbbiekben lesz erre is lehetőség. Gépi csatlakozás esetén a webes felület nélkül webservice- en keresztül is lehet dokumentumokat küldeni és fogadni. A gépi kapcsolat indulásának pontos időpontjáról tájékoztatást fogunk kiadni. A gépi interfész kialakításhoz szükséges leírást szintén közzé fogjuk tenni (Az interfész a jelenlegi meglévő interfészen fog alapulni. Annak az intézménynek, amely már rendelkezik gépi interfésszel - pl. Perkapuval rendelkezik, de szeretne áttérni a Cégkapura -, elegendő lesz a meglévő interfész módosítása.)

A Cégkapu bevezetésével megszűnik a Perkapu?

A cégkapu-regisztrációra jogosult kérheti, hogy a Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásról (SZEÜSZ) szóló rendelet szerinti perkapu-szolgáltatása - az adott Perkapu kapcsolattartójának jóváhagyásával - a Cégkapuba integrálódjon. A perkapu-migrációs lehetőség várhatóan 2017. december 1-től lesz elérhető, amelyről részletes tájékoztatást fogunk adni.

A Cégkapu esetében eltérőek-e a követelmények az Ügyfélkaputól, illetve Perkaputól a dokumentumok aláírásával, titkosításával kapcsolatosan?

A dokumentumok aláírására, hitelesítésére nem a Kézbesítési szolgáltató (jelen esetben a NISZ) írja elő a követelményeket, hanem az adott eljárás „gazdája”, pl. az OBH, NAV stb.. Amennyiben a fogadó intézmény megköveteli a csatolt dokumentumok hitelesítését, akkor a Cégkapu ugyanúgy képes lesz azt a címzett számára kézbesíteni, mint ahogy a Perkapu, vagy az Ügyfélkapu esetén teszi ma is.

Letöltés

Vissza a tudnivalók listájához